iPhone ja iPodTouch määravad Eesti puid ja põõsaid
klõpsa ja vaata YouTube'ist
2009. aasta lõpus valmis justkui proovitööna KeyToNature esimene spetsiaalselt pihuseadmetele mõeldud määraja.
Saadaval Apple AppStore'is (vajalik iTunes)

Mida võiks teada samblikest?
Trieste Ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös valminud õppevahend tutvustab tekstis, pildis ja videos erialaseid termineid ja töövõtteid, mida läheb vaja samblikega tutvumisel ja nende määramisel.

TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut ja bioloogilise mitmekesisuse tippkeskus FIBIR korraldasid teisipäeval, 29. septembril 2009 rahvusvahelise loodusharidusliku projekti “KeyToNature” ettekannetepäeva “Digitaalne taimetark – uus lähenemine loodushariduses”.
Esimeses osas tutvustati digitaalseid taimemäärajaid; teises osas räägiti Eestis tehtust ja esitleti interaktiivset määrajat “Eesti eFloora”. Loe veel ja loe ka ettekandeid…

Eesti eFloora. Puud, põõsad ja rohttaimed esitleti 29. septembril 2009 (loe lähemalt)
Määraja sisaldab ligi 1100 liiki Eesti enam kui 1500 taimeliigist. Puude ja põõsaste osas käsitletakse ka parkides ja aedades sagedamini kasvatatavaid võõrpuuliike.

 

short project presentationProjekti lühitutvustus

Vaata isemängivat veebiesitlust, mis tutvustab KeyToNature projekti lähemalt.

Projekti taust ja eesmärgid


Projektist ajakirjanduses:
Juhani Pütsepp – Samblikud astusid sammu
Risto Mets – Nutitelefoni taimemääraja on netipoes number üks
Marju Himma – Taimed näitavad end nutitelefonis
Berit-Helena Lamp (toimet.) – Eesti e-Floora määraja võimaldab tuvastada 1100 taimeliiki
Ulvar Käärt – Telefon määrab teadlaste abiga puu- ja põõsaliike
Maarja Aeltermann – Eesti e-Floora määraja võimaldab tuvastada taimeliike
Tiina Randlane – Koolielu portaal: Digitaalsed taime- ja samblikumäärajad ootavad koolides laiemat kasutamist
Berit-Helena Lamp – Valmis uus veebipõhine taimede andmebaas
Tiina Randlane – raadiotutvustus (Raadio Kuku, Keskkonnatelk)
Tiina Randlane – Itaalia eestvõttel luuakse rahvusvahelist looduse määrajat
Ulvar Käärt – Eesti e-taimetark internetis meelitab magnetina tuhandeid loodusesõpru
Tiina Randlane – Rahvusvaheline loodushariduse projekt "KeyToNature" – ka Eesti õpilasele
Silja Kana – Eesti liikide määramisel abistab arvuti
Silja Kana – Määrame samblikke talvel


K2N pakkus koolidele koostööd

“Kas eesti kooliõpilased saavad osaleda rahvusvahelises projektis K2N?” – jah, soovist projektis kaasa lüüa said õpetajad märku anda aadressil tiina.randlane@ut.ee.

flag of the european unionProjekti rahastab
eC
ontentplus programm.
Leping ECP-2006-EDU-410019