Kes osalevad KeyToNature projektis?

Liikmed

Partnerite (llikmetena) osaleb 14 asutust 11 Euroopa riigist (Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Suurbritannia). Eestist on osalevaks asutuseks Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut; ülejäänud partnerite hulgas on nii ülikoole (Friedrich Alexanderi Ülikool Nürnbergist, Leuveni Ülikool, Cluj-Napoca Tehnikaülikool), botaanikaaedu (Madriidi botaanikaaed), muuseume (Londoni Loodusmuuseum, Sloveenia Loodusmuuseum) kui ka programmeerimise, e-õppimise tehnoloogia või turundusega tegelevaid firmasid. Vt ka http://www.keytonature.eu/wiki/The_Project#Project_Partners

Assotsieerunud liikmed

Projekti konsortsium kutsub haridus- ja loodusasutusi astuma K2N assotsieerunud liikmeteks. Assotsieerunud liikmed saavad osaleda projekti tegevuses (nt määrajate koostamises, katsetamises ja propageerimises) ning võtta osa (kokkulepitud ulatuses) projekti-sisestest diskussioonidest ja infovahetusest. Üldjuhul ei toetata assotsieerunud liikmeid rahaliselt projekti vahendite arvelt. Assotsieerunud liikme staatuse saamiseks tuleb asutuse juhil täita vastav vorm (http://www.keytonature.eu) ja saata see projekti koordinaatorile.

Prof. Pier Luigi Nimis
Department of Life Sciences
University of Trieste
Via Giorgieri
10 34127 Trieste, Italy
+39 040 5583884

Täiendav info projekti ingliskeelsel kodulehel http://www.keytonature.eu/wiki/Associated_Members

Assotsieerunud liikmed Eestist:
Euroülikool http://www.eurouniv.ee/index.php?lang=est
Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut http://www.emu.ee/index.aw/set_lang_id=1

Fookusgrupid

Töö fookusgrupiga on üks vahend, mis aitab teada saada kasutaja vajadusi ja arvamusi mingi idee, arendatava toote või töövahendi kohta. Fookusgruppi kogutakse tavaliselt 6-10 inimest, kellega viiakse sundimatus õhkkonnas läbi struktureeritud küsitluskava järgi grupiintervjuu, mida juhib nn moderaator. Vastajate loomingulisust ja/või spontaansust ergutatakse võimaluse korral erinevate demonstratsioonidega. Sobivaks fookusgrupi töö kestvuseks peetakse 2 tundi.

Interaktiivsete määrajate kasutusvõimalusi Eesti koolides uuriti 2008. a. algul läbiviidud kahes fookusgrupis.

 Põhi- ja keskkooli taseme fookusgrupp toimus 4. jaanuaril 2008. Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis, moderaator Tiina Randlane. Selles osalesid:

1.     Pilvi Ailt, Võhma Gümnaasium

2.     Lisel Helbradt, Valga Gümnaasium

3.     Ülle Irdt, Miina Härma Gümnaasium

4.     Aiki Jõgeva, Kääpa Põhikool

5.     Kaire Jõgi, Tartu Kutsehariduskeskus

6.     Helle Järvalt, Lähte Ühisgümnaasium

7.     Saima Kaarna, Hugo Treffneri Gümnaasium.

Ülikooli taseme fookusgrupp toimus 9. jaanuaril 2008. Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis, moderaator Tiina Randlane. Selles osalesid TÜ ÖMI töötajad:

1.     lektor Mikk Heidemaa

2.     dotsent Mati Martin

3.     teadur Ülle Reier

4.     lektor Elle Roosaluste

5.     vanemteadur Andres Saag

6.     vanemlaborant Mare Toom

7.     teadur Kai Vellak.

Eesti fookusgruppide tulemuste aruanne on täies mahus kättesaadav ingliskeelsena (focus.pdf).

Määrajate katsetajad (nimekiri täieneb jooksvalt)

1.     Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanikaosakond (Liis Marmor, Tiina Randlane, Ülle Reier, Elle Roosaluste, Andres Saag, Tiiu Tõrra)

2.     Võhma Gümnaasium (õp. Pilvi Ailt)

3.     Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium (õp. Ester Järvekülg)

4.     Tartu Tamme Gümnaasium (õp. Urmas Tokko)

5.     GLOBE'i suvelaager (juhendajad Ülle Reier – 2008; Lauri Saag – 2009)

6.     Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž (õppejõud Anneli Palo)