Dihhotoomne määramistabel
 • igal etapil saab vaadata, millised liigid on määramisel veel võimalikud (on 'sõelal')
 • igal etapil saab moodustada määraja liikidega, mis on määramisel veel võimalikud (on 'sõelal')
 • saab vaadata
  liigilehti (viimased neist valmivad aasta lõpuks)
  pilte (ka mitmekordselt suurendatavaid)
  levikukaarte
 • saab trükkida määraja või liigilehe(d), pildi(d), levikukaard(id)
 • salvestada määrajat või liigilehte veebisirvija poolt võimaldatavas formaadis – näiteks web page, web archive, pdf. Sõltuvalt tarkvara võimekusest võivad isegi salvestatud määrajad võtta ühendust serveriga (lisainfo saamiseks)
Mitmetunnuselised päringud
 • saab koostada liigirühmi valitud tunnus(t)e alusel
  näit igihaljas või mitte, veetaim või maapinnataim, eostega taim, õite värvus jne jne jne
 • koostada sugukonna või perekonna liikide loetelusid
 • moodustada eeltoodud rühmade määrajaid
  koostatud määrajad on dihhotoomsed (kehtib kõik dihhotoomse määraja kohta toodu)
 • vaid väga oskuslik vaatleja saab päringus kõiki valikuid kasutades vahetult määrata liigi või liigirühma
Liigi kirjeldus
 • Mitmetunnuseliste päringute moodulit kasutades saab kiiresti moodustada liigilehe – kirjeldus, pildid ja levikukaart.