turbasammalde määramistabel
kasutamiseks välitingimustes ja luubiga nähtavate tunnuste alusel

 

Näpunäiteid määraja kasutamiseks.

Sama numbriga on tähistatud kaks väidet, mille vahel tuleks valida.

Valitud väite järel olevale numbrile klõpsates jõuad kas järgmise väidete paarini või liigi/liikide nimeni.

Sulgudes olevale numbrile klõpsates liigud tagasi vastava väidete paarini.

Väite ees olevale väljastusmärgile klõpsates liigud tagasi määramistabeli algusesse.

I – Punased, punasekirjud või lillakad taimed. Varred punased või punasekirjud

II – Kollakad, rohekaspruunid või pruunid taimed. Varred tumedad, pruunid või mustjad

III – Rohelised, kollakad või (hele)pruunid taimed. Varred heledad, rohelised, kollased või helepruunid

 

I – Punased, punasekirjud või lillakad taimed. Varred punased või punasekirjud

1

Suured, kohevalt lehistunud okstega taimed. Oksad koos lehtedega jämedad, läbimõõdus umbes 2 mm. Oksalehed lai-ovaalsed, nõgusad, tipud tanujad

lillakas turbasammal

S. magellanicum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_magellanicum_väike.jpg

1

Väiksemad samblad, lehed okstel liibunud. Oksad peened, läbimõõdus alla 2 mm. Oksalehed süstjad, teritunud tipuga

2

 

2 (1)

Oksalehed selgelt pikiridades

3

 

2 (1)

Oksalehed ei ole selgetes pikiridades

5

 

3 (2)

Laiuvaid oksi kimbus valdavalt kolm. Ainult soostunud okasmetsades

viierealine turbasammal

S. quinquefarium

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_quinquefarium_väike.jpg

3 (2)

Laiuvaid oksi kimbus kaks. Nii metsades kui ka soodes

4

 

4 (3)

Õrnad taimed, võsud hästi tihedalt. Rabades

punane turbasammal

S. rubellum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_rubellum_väike.jpg

4 (3)

Tugevad taimed, võsud hõredamalt. Madal- ja siirdesoodes

warnstorfi turbasammal

S. warnstorfii

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_warnsortorfii_väike.jpg

5 (2)

Varrelehed keeljad, narmastunud tipuga. Soostunud ja soometsades

russowi turbasammal

S. russowii

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_russowii_väike.jpg

5 (2)

Varrelehed teritunud tipuga. Madal- ja siirdesoodes, aga ka rabade servaaladel ja soometsades

teravalehine turbasammal

S. capillifolium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sulgjas turbasammal

S. subnitens

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_capilifolium_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_subnitens_väike.jpg

II – Kollakad, rohekaspruunid või pruunid taimed. Varred tumedad, pruunid või mustjad

1

Kapiitulum tihe ja kerajas, oksi kimbus üle seitsme. Soostunud metsades, eelistatult metsaservades

wulfi turbasammal

S. wulfianum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_wulfianum_väike.jpg

1

Kapiitulum lamedam, oksi kimbus vähem kui seitse

2

 

2 (1)

Varrelehed tipus laialt ja sügavalt narmastunud. Lehed okstel pikiridades. Rabades

lindbergi turbasammal

S. lindbergii

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_lindbergii_väike.jpg

2 (1)

Varrelehed pole laialt ja sügavalt narmastunud. Lehed pole okstel pikiridades

3

 

3 (2)

Suured, kohevalt lehistunud okstega samblad. Oksad jämedad, läbimõõt koos lehtedega umbes 2 mm

4

 

3 (2)

Väiksemad samblad, lehed okstel liibunud. Oksad peened, läbimõõt koos lehtedega alla 2 mm

5

 

4 (3)

Kapiitulumid pealtvaates raskesti eristatavad okste väga tiheda paigutuse tõttu

tihe turbasammal

S. compactum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pehme turbasammal

S. molle

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_compactum_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_molle_väike.jpg

4 (3)

Kapiitulumid hästi eristatavad

kattuvlehine turbasammal

S. austinii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lillakas turbasammal

S. magellanicum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

näsajas turbasammal

S. papillosum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_austinii_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_magellanicum_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_papillosum_väike.jpg

5 (3)

Tipupung hästi eristatav. Madalsoodes, madal- ja siirdesoometsades

allikasoo-turbasammal

S. teres

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_teres_väike.jpg

5 (3)

Tipupung pole (selgelt) eristatav

6

 

6 (5)

Kapiitulumi läbimõõt alla 1 cm. Taimed roostepruunid, moodustavad tihedaid mättaid. Rabades

pruun turbasammal

S. fuscum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_fuscum_väike.jpg

6 (5)

Kapiitulumi läbimõõt 1 cm või enam. Taimed kollakas- või rohekaspruunid, pole roostekarva, moodustavad hõreda muru mättavahedes ja märgades lohkudes. Valdavalt madal- ja siirdesoodes

7

 

7 (6)

Varrelehed sama pikad kui oksalehed

8

 

7 (6)

Varrelehed oksalehtedest tunduvalt lühemad

keerd-turbasammal

S. contortum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lodu-turbasammal

S. subsecundum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_contortum_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_subsecundum_väike.jpg

8 (7)

Kapiitulumi oksad sirged. Rabades ja siirdesoodes

põhja-turbasammal

S. subfulvum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_subfulvum_väike.jpg

8 (7)

Kapiitulumi oksad kõverdunud. Madal- ja siirdesoodes

kõrv-turbasammal

S. auriculatum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loigu-turbasammal

S. inundatum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_auriculatum_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_inundatum_väike.jpg

III – Rohelised, kollakad või (hele)pruunid taimed. Varred heledad, rohelised, kollased või helepruunid

1

Varre- ja oksalehed väga nõgusad, tanuja tipuga

kattuvlehine turbasammal

S. austinii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kahkjas turbasammal

S. centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nõgusalehine turbasammal

S. palustre

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_austinii_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_centrale_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_palustre_väike.jpg

1

Varre- ja/või oksalehed võivad olla nõgusad, kuid mitte tanuja tipuga

2

 

2 (1)

Varrelehed sügava sisselõikega. Rabastunud metsades ja siirdesoodes, ka kraavides

kallas-turbasammal

S. riparium

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_riparium_väike.jpg

2 (1)

Varrelehed sisselõiketa

3

 

3 (2)

Oksakimbud paiknevad varrel väga tihedalt, kapiitulumid ei ole eristatavad. Varrelehed kõige laiemad keskosas. Madalsoodes

pehme turbasammal

S. molle

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_molle_väike.jpg

3 (2)

Oksakimbud hõredamalt, kapiitulumid eristatavad. Varrelehed kõige laiemad alusel või tipuosas

4

 

4 (3)

Oksalehtede tipud nii märjalt kui ka kuivalt tagasikäändunud (lehe tipuosa oksast eemalehoidev). Valdavalt soo- ja soostunud metsades

mets-turbasammal

S. squarrosum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_squarrosum_väike.jpg

4 (3)

Oksalehtede tipud pole märjalt käändunud

5

 

5 (4)

Tipupung väga selgesti eristuv

6

 

5 (4)

Tipupung ei paista kapiitulumi okste vahelt välja või on väheeristuv

8

 

6 (5)

Kapiitulum lame. Rippoksad enamasti puuduvad. Sageli täielikult vees kasvav sammal

laialehine turbasammal

S. platyphyllum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_platyphyllum_väike.jpg

6 (5)

Kapiitulum kumer. Rippoksi üks kuni kolm. Väga harva vees

7

 

7 (6)

Varrelehed talbjad, leheservad narmastunud ka külgedelt. Soostunud metsades

narmaslehine turbasammal

S. fimbriatum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_fimbriatum_väike.jpg

7 (6)

Varrelehed keeljad, narmastunud vaid tipuosas. Madal- ja siirdesoodes või madalsoometsades

allikasoo-turbasammal

S. teres

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_teres_väike.jpg

8 (5)

Lehed varrel tipuga ülespoole

9

 

8 (5)

Lehed varrel laiuvad või rippuvad (tipuga allapoole)

10

 

9 (8)

Varrelehed tipus narmastunud. Enamasti metsades

girgensohni turbasammal

S. girgensohnii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

russowi turbasammal

S. russowii

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_girgensohnii_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_russowii_väike.jpg

9 (8)

Varrelehed pole tipus narmastunud

I – 2

 

10 (8)

Lehed varrel laiuvad

11

 

10 (8)

Lehed varrel rippuvad (tipuga allapoole)

12

 

11 (10)

Helerohelised, haprad ja pehmed taimed. Oksalehed munajad ja nõgusad. Rabades älveste servades ja mättavahedes

õrn turbasammal

S. tenellum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_tenellum_väike_1.jpg

11 (10)

Kollakas- või pruunikasrohelised tugeva varrega taimed. Oksalehed süstjad. Rabades laugaste ja älveste servades, ka vees

balti turbasammal

S. balticum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_balticum_väike.jpg

12 (10)

Oksalehed selgelt pikiridades

13

 

12 (10)

Oksalehed pole pikiridades

14

 

13 (12)

Varrelehed teritunud tipuga

hõre turbasammal

S. fallax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuldne turbasammal

S. pulchrum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_fallax_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_pulchrum_väike.jpg

13 (12)

Varrelehed tömbi või ümara tipuga

tömp turbasammal

S. obtusum

 

14 (12)

Kapiitulumi oksad ja laiuvad oksad varrel külgmiselt kõverdunud

15

 

14 (12)

Kapiitulumi oksad ja laiuvad oksad varrel enam-vähem sirged

17

 

15 (14)

Oksa- ja varrelehed enam-vähem ühesuurused

kõrv-turbasammal

S. auriculatum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loigu-turbasammal

S. inundatum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_auriculatum_väike.jpgDescription: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_inundatum_väike.jpg

15 (14)

Varrelehed oksalehtedest lühemad

16

 

16 (15)

Oksalehed üle 2 mm pikad, sirged

turris turbasammal

S. majus

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_majus_väike.jpg

16 (15)

Oksalehed alla 2 mm pikad, pisut kõverdunud

lodu-turbasammal

S. subsecundum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_subsecundum_väike.jpg

17 (14)

Oksalehed väga pikad ja peened, vähemasti 5 korda nii pikad kui laiad

pudev turbasammal

S. cuspidatum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_cuspidatum_väike.jpg

17 (14)

Oksalehed vähem kui 5 korda laiusest pikemad

18

 

18 (17)

Rippoksad laiuvatest palju pikemad

kitsalehine turbasammal

S. angustifolium

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_angustifolium_väike.jpg

18 (17)

Rippoksad laiuvatega enam-vähem ühepikkused või lühemad

19

 

19 (18)

Oksalehed üle 2 mm pikad. Madalsoodes, ka vees

jenseni turbasammal

S. jensenii

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_jenseni_väike.jpg

19 (18)

Oksalehed alla 2 mm pikad. Rabastuvates metsades ja siirdesoodes

harilik turbasammal

S. flexuosum

Description: Josef_RSSD:Users:at:Desktop:KIK-vte:turbasamblad:turbasambla pildid:S_flexuosum_väike.jpg