vähetuntud elurikkus – soontaimed

 

Dünaamiline, andmebaasi-moodustatav otsimootoriga versioon – http://esamba.bo.bg.ut.ee/fmi/iwp/cgi?-db=vte-liigid&-loadframes


Vähetuntud elurikkus – soontaimed

sisaldab 398 taimeliigi digitaalseid infolehti ning mootorit nende lehtede otsimiseks – kas liikide eestikeelse või ladinakeelse nime järgi. Esindatud on taimed, mis on Eestis kas riikliku kaitse all, lülitatud Eesti punase nimestiku (2018) ohukategooriatesse (CR – äärmiselt ohustatud, EN – ohustatud, VU – ohualdid) või on ohulähedased (NT) või määratletud kui vääriselupaikade (VEP) tunnusliigid. Vaadata saab ka sarnaste liikide kirjeldusi.


Lisatud on veel täiendav otsingu viis (’Otsi: kirjelduse tekst’), mis võimaldab otsida huvipakkuvat sõna või fraasi kõikide liikide infolehtedest.Liikide infolehtedelt leiab järgmist teavet.


• Liigi eestikeelne nimi


• Liigi ladinakeelne nimi (koos liigi autori nime lühendiga)


• Liigi Eesti levikukaart

Kuvatakse levikukaarte, mis on avaldatud Eesti taimede levikuatlases (2005) ja uue levikuatlase tööversioonis (2020).


• Liigi pildid

Lisaks illustratsioonide väljal esitatud ühele värvitahvlile (enamasti pärit KeyToNature määrajatest, vt efloora.ut.ee) on võimalik vaadata selle liigi teisi pilte kuni viielt lingitud aadressilt. Lisaks on eelseadistatud link Google'i otsingule (kas kogu veebist või ainult piltidele.


• Iseloomulikud tunnused ja kirjeldus


• Erinevus sarnastest liikidest


• Eriti sarnaste liikide nimed


• Iseloomulik kasvukoht ja substraat Eestis


• Sagedushinnang


• Levik Eestis


• Kas on riikliku kaitse all ja millises kaitsekategoorias

I kategooria liigid on kõige haruldasemad ja/või hävimisohus; nende kõik teadaolevad leiukohad võetakse kaitse alla. II kategooria liigid on ohustatud ja võivad sattuda hävimisohtu kui ohutegurite mõju on jätkuv; vähemalt pooled nende leiukohtadest peavad olema kaitstud. III kategooria liikide elupaigad on ohustatud ja liigid võivad muutuda ohustatuteks; vähemalt kümnendik nende kasvukohtadest peab olema kaitstud.

Väljale on lisatud link Riigi Teatajasse, kus on avaldatud nende liikide kaitsega seotud seadusandlikud aktid.


• Kas on VEP'i indikaator

Väljale ’VEP’ on lisatud link Riigi Teatajasse, kus on avaldatud Keskkonnaministri määrus ’Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend ...’ .


• Millisesse kategooriasse kuulub Eesti punases nimestikus (EPN, 2018)


• Ohutegurid (ainult EPN ohukategooriate liikidel)


• Kaitsesoovitused (ainult kaitsealustel liikidel)


• Viited kirjandusallikatele

Lisatud on viited olulisematele kirjandusallikatele, mis antud liiki Eestis käsitlevad – nii käsiraamatutele, populaarteaduslikele artiklitele kui ingliskeelsetele teadusartiklitele. Viitel klõpsates avaneb vastav allikas enamasti täismahus, mõnede piiratud leviga teadusartiklite puhul avaneb artikli ingliskeelne Abstract.NB

Vähetuntud elurikkuse lehtede ootuspäraseks toimimiseks kasuta ainult lehel olevaid navigeerimiskirju/märke (mitte veebisirvija omi) ja töö lõpetamisel klõpsa LAHKU LEHELT.


Pealkirjal klõpsamine toob samm-sammult tagasi avalehele; i-nupu alt leiad lingi projekti 'Vähetuntud elurikkus – soontaimede, sammalde ja samblike kaitsealused, ohustatud ja tunnusliigid' kodulehele.Soontaimedede infolehtede autorid on Polina Degtjarenko (Tartu Ülikool) ja Malle Leht (Eesti Maaülikool); lehtede koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.Soovitatav viide:

Vähetuntud elurikkus – samblikud. Ver. 1.3. http://esamba.bo.bg.ut.ee/fmi/iwp/cgi?-db=vte-liigid&-loadframes

väljavõtte kuupäev

☒http://esamba.bo.bg.ut.ee/fmi/iwp/cgi?-db=vte-liigid&-loadframes