vähetuntud elurikkus

 
 
Tiina Randlane

Osalen samblike süstemaatika uuringutes eesmärgiga "parandada" olemasolevat süsteemi – leida liigid, mis on otseses suguluses ja paigutada nad ühte perekonda, leida viise perekondade paremaks piiritlemiseks.

Olen huvitatud Eesti samblike elustiku koosseisust, haruldastest liikidest ja kaitse võimalustest. Olen tegelenud samblike määrajate koostamisega.


Andres Saag

Lisaks Tiina töödes kaasalöömisele tegelen teadustöö materjalide andmebaasistamisega, interaktiivsete määrajate koostamise ja kasutuselevõtuga ning muude IT-lahendusi nõudvate töödega.
Malle Leht

Põhiliselt tegelen taimede süstemaatika, anatoomia, morfoloogia ja floristikaga. Olen Eesti taimede määraja (1999, 2007) toimetaja ja interaktiivse Eesti eFloora üks autor. Osalesin Eesti Punase Raamatu koostamisel ja tegelen ka meie ohustatud liikide seirega.Liis Marmor

Minu peamiseks uurimisvaldkonnaks on epifüütsete samblike ökoloogia. Olen uurinud puukoore pH taseme mõju samblike kooslustele ning liigirikkusele, samuti muutusi kooslustes seoses tolmusaastega; vaadelnud metsasamblike kooslusi puude jalamist kuni ladvani.


Ede Oja

Seni olen peamiselt tegelenud Eesti poollooduslike koosluste, puisniitude ja loopealsete samblikuelustiku ja seda mõjutavate tegurite uurimisega.
Polina Degtjarenko

Oma doktoritöös keskendun aluselise tolmu mõjule samblike ja sammalde elustikule, nt puudel kasvavate samblike kooslustele lubjakivi karjääride ümbruses. Töö teises osas kontrollin, kas ja kuidas muutub laialt levinud samblikuliigi Usnea subfloridana populatsioonide geneetiline varieerivus pikaajalise tolmusaaste mõjul.Kai Vellak

Olen uurinud samblarinde struktuuri ja mitmekesisust mõjutavaid keskkonnategureid metsakooslustes, haruldaste ja kaitsealuste samblaliikide bioloogiat ja levikut ning inimtegevuse mõju metsa-, soo- ja niidukooslustele.Nele Ingerpuu

Olen tegelenud sammalde ökoloogia ja kaitsega; koos Kaiga kirjutasime, koostasime ja toimetasime esimese kõiki Eesti sammaltaimi haarava määraja.
Mari Müür

Tegelen projektis sammalde andmete koondamise ja andmebaasistamisega. [vt suurt pilti ülal]Inga Jüriado

Tegelen projektis samblike andmete koondamise ja valmivate liigilehtede lõpp-kontrolliga, Minu põhiliseks uurimisteemaks on samblike, keskkonnatingimuste ja inimmõju seosed metsades ja pool-looduslikes kooslustes (puisniidud, loopealsed ja vanad mõisapargid).

 

seda võiks teada

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

kes on tegijad