Tartu Ülikooli (TU) samblike herbaarium

Tartu Ülikooli lihhenoloogiline kollektsioon koosneb Eestist ja mujalt maailmast kogutud samblikueksemplaridest, mida on kokku umbes 77 000 säilitusühikut (herbaarümbrikku). Kollektsioon sisaldab ligikaudu 3000 liigi ja/või alamliigi näidiseid ning on samblike kohta käivate floristiliste, ökoloogiliste ja süstemaatiliste uurimistööde lähtematerjal. Samblike herbaarium jaguneb kahte ossa: Eesti herbaarium (Herbarium Estoniae) ja üldherbaarium (Herbarium Generale). Mõlemas osas on materjalid reastatud ladinakeelsete perekonnanimede tähestikulises järjekorras, ja liigid perekonna sees paiknevad samuti liiginimede tähestikulises järjekorras.

Eesti herbaarium (u. 42 000 liigini määratud eksemplari) on suurim Eesti samblike kogu maailmas. Vanimad herbaarümbrikud selles pärinevad 19. saj. lõpust (kooliõpetaja Andreas Bruttani kollektsioon umbes 260 eksemplariga, kogutud Abrukal, Aegviidus, Hiiumaal, Muhus, Saaremaal, Lääne-Virumaal, Tallinnas, Tartus jm.). Vanemate säilikute hulka kuuluvad veel Tallinnas ja selle ümbruses 20. saj. algul Paul Wasmuthi poolt kogutud materjalid (u 200 eksemplari) ja Eestis 1927. ja 1929. a. reisinud kuulsa Soome lihhenoloogi Veli Räsäneni kollektsioon (u 170 eksemplari). Nõukogude ajal kogus suurimal hulgal samblikke Hans Trass. Eesti herbaariumi põhjal on koostatud käsiraamatud “Eesti suursamblikud” (1994) ja “Eesti pisisamblikud” (2004) ning selle abil uuendatakse pidevalt Eesti samblike elektroonilist liiginimestikku (http://esamba.bo.bg.ut.ee/checklist/est/home.php). Lõpetatud on Eesti herbaariumi säilikute andmebaasistamine programmi BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System) abil, vt ka eSamba. Eesti herbaariumi materjale kasutatakse ka õppetöös samblike tutvustamisel üliõpilastele.

Üldherbaarium (u. 35 000 eksemplari) sisaldab samblikke, mis on kogutud väljaspoolt Eestit, seega teistest Euroopa riikidest, Aafrikast, Aasiast, Austraaliast ning Lõuna- ja Põhja-Ameerikast. See herbaariumi osa on moodustunud kas vahetuste või kingituste teel saadud väliskollektsioonidest või siis kogutud TÜ botaanika ja ökoloogia instituudi/Loodusmuuseumi töötajate poolt teaduslikel ekspeditsioonidel. Suurimad ja hinnalisimad on Venemaalt, Baikali ümbrusest ning Kaug-Idast 1970-80-tel aastatel kogutud materjalid (kokku ligi 20 000 eksemplari). 1990. aastail omandasime annetusena Heinar Streimannilt enam kui 3500 dublett-eksemplari lõunapoolkeral (Austraalias, Uus-Meremaal, Paapua Uus-Gineas) kasvavaist samblikest. Üldherbaarium sisaldab veel usaldusväärselt määratud ja võrdlusmaterjalina kasutatavaid eksikaate (klõpsa!), kokku üle 4000 herbaarümbriku, ning tüüpmaterjale (klõpsa!) (55).


Kontakt:

Andres Saag
lihhenoloogia vanemteadur
TÜ botaanika ja ökoloogia instituut
Lai 38, Tartu 51005
tel. 7376 232
andres.saag@ut.ee
Ave Suija
lihhenoloogilise herbaariumi kuraator
TÜ Loodusmuuseum
Lai 38, Tartu 51005
tel. 7376 217
ave.suija@ut.ee