eSamba ajaloost – Tartu Ülikooli (TU) Eesti samblike andmebaas

Tartu Ülikooli lihhenoloogiline kollektsioon koosneb Eestist ja mujalt maailmast kogutud samblikueksemplaridest, mida on kokku umbes 77 000 säilitusühikut (herbaarümbrikku). Herbaarium jaguneb kahte ossa: Eesti herbaarium (Herbarium Estoniae) ja üldherbaarium (Herbarium Generale).

Eesti herbaarium (u. 42 000 liigini määratud eksemplari) on suurim Eesti samblike kogu maailmas. 2006/2007 aasta vahetusel lõpetati Eesti herbaariumi säilikute andmebaasistamine programmi BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System) abil.

Eesti herbaariumi samblike kohta talletatakse baasis järgmised andmed:

 • koguja perekonnanimi, eesnimi ja kogumisnumber
 • herbaariumisisene number
 • sambliku perekonna ladinakeelne nimi
 • sambliku liigi ladinakeelne epiteet
 • liigi autor(id)
 • liigisisese taksoni nimi ja autor
 • kindel või kaheldav määrang
 • kogumise kuupäev
 • kogumise kuu
 • kogumise aasta
 • maakond, linn
 • vald, küla, saar
 • geograafiline kohanimi (lähim)
 • geograafilise kohanimega kaasnev muu tekst
 • ökoloogilised rühmad substraatide järgi kodeerituna
 • kasvukohta iseloomustav ökoloogiline tekst
 • leiukoha laiuskraad ja pikkuskraad
 • leiukoha absoluutne kõrgus meetrites
 • kohaliku võrgustiku ruudu 4-numbriline tähistus
 • herbaariumi lühend, kus eksemplari säilitatakse, tavaliselt TU
 • määraja perekonnanimi
 • määraja initsiaalid
 • määramise aasta
 • liikide territoriaalsete nimekirjade kood
 • tähistuslipuke eksemplari, foto või illustratsiooni märkimiseks
 • viljakehad olemas, puuduvad või ebaküpsed
 • kas antud eksemplaril kasvab parasümbiont
 • asukoht herbaariumis juhul, kui käsitletav eksemplar asub teise liigi ümbrikus
 • originaaletiketi leiukohaandmed juhul, kui leiukoht pole kaardil leitav või kohanimi vanapärane, raskesti loetav vms
 • vitaalsuse, ohtruse, kaasnevate liikide jms iseloomustus
 • keemia andmed (nii TLC kui värvusreaktsioonid)
 • anatoomia andmed
 • määraja märkused - milliste eksikaatidega võrreldud, mille poolest neist erineb jne
Kõigi herbaariumis leiduvate liikide ja/või alamliikide nimekiri on saadaval elektrooniliselt (http://esamba.bo.bg.ut.ee/checklist/herblist-2009/home.php) ning seda uuendatakse kord aastas.

Täiendav info ja taotlused baasi kasutamiseks: andres.saag@ut.ee