Loodushariduslik projekt KeyToNature ehk K2N
lõppes oktoobris 2010, Eestis jätkub töö projektiga Digitaalsed taimetargad ... (2010–2013)

KeyToNature oli kolme-aastane projekt, mis arendas elurikkuse õppimiseks ja õpetamiseks tarvilikke interaktiivseid elektroonilisi töövahendeid.

Põhieesmärk:
võimaldada vaba ligipääs interaktiivsetele õpivahenditele – elusorganismide määrajatele – ja muuta vahetuskõlbulikuks nendega seotud andmed, eesmärgiga  toetada loodusliku mitmekesisuse tundmaõppimist erinevatel õpitasanditel.

Eesmärgid:
* andmebaasides sisalduvate andmete vahetuskõlbulikuks muutmine, mis võimaldaks luua palju rohkem interaktiivseid määrajaid;
* elektrooniliste määrajate kasutuskõlbulikkuse testimine erinevatel õpitasemetel, põhikoolidest magistriõppe kursusteni ülikoolis.

12 erineva suunitlusega töörühma
Osa võttis 14 asutust 11 Euroopa riigist:
7 loodusteaduslike andmete valdajat,
6 haridusliku või tehnilise kallakuga partnerit,
1 projekti korraldaja.
Eestit esindas Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut

Kestus 3 aastat, 3. september 2007 – 30. oktoober 2010
loe veel ...

 

short project presentationProjekti lühitutvustus

Vaata isemängivat veebiesitlust, mis tutvustab KeyToNature projekti lähemalt.

Projekti taust ja eesmärgid

Projektist ajakirjanduses:
Juhani Pütsepp – Samblikud astusid sammu
Risto Mets – Nutitelefoni taimemääraja on netipoes number üks
Marju Himma – Taimed näitavad end nutitelefonis
Berit-Helena Lamp (toimet.) – Eesti e-Floora määraja võimaldab tuvastada 1100 taimeliiki
Ulvar Käärt – Telefon määrab teadlaste abiga puu- ja põõsaliike
Maarja Aeltermann – Eesti e-Floora määraja võimaldab tuvastada taimeliike
Tiina Randlane – Koolielu portaal: Digitaalsed taime- ja samblikumäärajad ootavad koolides laiemat kasutamist
Berit-Helena Lamp – Valmis uus veebipõhine taimede andmebaas
Tiina Randlane – raadiotutvustus (Raadio Kuku, Keskkonnatelk)
Tiina Randlane – Itaalia eestvõttel luuakse rahvusvahelist looduse määrajat
Ulvar Käärt – Eesti e-taimetark internetis meelitab magnetina tuhandeid loodusesõpru
Tiina Randlane – Rahvusvaheline loodushariduse projekt "KeyToNature" – ka Eesti õpilasele
Silja Kana – Eesti liikide määramisel abistab arvuti
Silja Kana – Määrame samblikke talvel

K2N pakkus koolidele koostööd

“Kas eesti kooliõpilased saavad osaleda rahvusvahelises projektis K2N?” – jah, soovist projektis kaasa lüüa said õpetajad märku anda aadressil tiina.randlane@ut.ee.

flag of the european unionProjekti rahastas
eC
ontentplus programm.
Leping ECP-2006-EDU-410019