Tallinna Botaanikaaia looduslikud taimed

Pier Luigi Nimis, Malle Leht, Stefano Martellos, Tiina Randlane; pildid Andrea Moro

Käesolev interaktiivne määraja on sobiv kasutamiseks kooliõpilastele, üliõpilastele ja kõigile loodushuvilistele, kes sooviksid teada saada, millised looduslikud taimed kasvavad Tallinna Botaanikaaias. Määraja sisaldab umbes 550 taimeliiki Eestis registreeritud enam kui 1500 liigist. Puude ja põõsaste osas käsitletakse - kooliõpetajate palvel - kodumaiste ja naturaliseerunud liikide kõrval ka parkides ja aedades sagedamini kasvatatavaid võõrpuuliike. Käesolevast määrajast on välja jäänud mõnede taimeperekondade sellised liigid, mille süstemaatiline käsitlus on vaieldav ning taksonid raskesti eristatavad ka spetsialistide jaoks (nt hunditubakate, kibuvitsade, kortslehtede, pajude, viirpuude ja võilillede osad liigid), ning ka mõned väga haruldased liigid.

Lisaks eelpool nimetatud autoritele on määraja valmimisele kaasa aidanud Aino Kalda, Thea Kull ja Ülle Reier; Itaalia taimepiltide galeriid on aidanud täiendada Rein Kalamees, Jaan Liira, Jaanus Paal, Kersti Püssa, Elle Roosaluste, Kai Rünk, Andres Saag ja Tiina Talve. Samuti on kasutatud TÜ Botaanika - ja mükoloogiamuuseumi kõrgemate taimede herbaarlehtede pilte mõnede taimeliikide illustreerimiseks. Head määramist ja taimede tundmaõppimist!

Määraja on koostatud TEEME projekti "Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis – loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu" (1.2.0502.10-0035) raames Eesti eFloora alusel Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis.
Eesti eFloora valmis Trieste Ülikooli (Itaalia) ja Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli koostöös loodusharidusliku projekti KeyToNature käigus.

rohkem infot http://www.ut.ee/ial5/keytonature/est
e-post: andres.saag@ut.ee