LAE ALLA: iPhone, iPodTouch; Android

NB Määrata saab ka kulleseid ja kuulata konnade häälitsusi!

Eesti kahepaiksed – määraja nutitelefonides

Selle määraja abil saab tutvuda kõigi Eesti kahepaiksetega – käsitletud on 11 liiki. Sama määrajat võib kasutada ka naaberaladel, kuna lisatud on kolm sellist konna (lehekonn, välekonn ja punakõht-unk), keda seni pole Eestist leitud, kuid kes on teada nt Lätis, Leedus ja Rootsis. Liike saab määrata nii täiskasvanud isendite kui ka kulleste järgi. Määramise hõlbustamiseks ja liikidega tutvumiseks on lisatud hulgaliselt värvifotosid, tunnuste jooniseid ning häälitsusi.Autorid (tekst ja levikukaardid): Lars Christian Adrados, Riinu Rannap, Lars Briggs
Fotod: Arne Ader, Lars Christian Adrados, Lars Briggs, Fred Jüssi, Kurt Jørgensen, Merike Linnamägi, Maris Markus, Murel Merivee, Olev Merivee, Piret Pappel, Riinu Rannap, Voldemar Rannap, Roland Tischler, Wouter de Vries, Ville Vuorio, Tomi Trilar, Slavko Polak, Griša Planinc, Mart Jakopič
Joonised: Urve Sinijärv, Lars Christian Adrados
Helid: Fred Jüssi
Tarkvara ja tootearendus: Marko Peterson, http://walk-n-learn.com Määramistabeleid aitas toimetada Tiina Randlane, digiversiooni kavandas Andres Saag (Tartu Ülikool)

Määraja valmimist toetas LIFE+ projekt DRAGONLIFE (LIFE08NAT/EE/000257)
Digiversioon on loodud TEEME projekti “Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis – loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu” (1.2.0502.10-0035) raames