vähetuntud elurikkus – soontaimed

 

Esialgne liikide nimekiri, millest lähtudes koostatakse liigilehed

Aconitum lasiostomum – kollane käoking. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Agrimonia pilosa – karvane maarjalepp. EPN 2008: ohuväline liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Agrostemma githago – harilik äiakas. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Ajuga pyramidalis – püramiid-akakapsas. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Ajuga reptans – roomav akakapsas. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Alisma gramineum – väike konnarohi. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Allium ursinum – karulauk. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. On VEP'i indikaator.

Allium vineale – nurmlauk. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Alyssum montanum ssp. gmelinii – Gmelini kilbirohi. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Ammocalamagrostis baltica – balti luidekastik. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Anacamptis pyramidalis – püramiid-koerakäpp. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Angelica palustris – emaputk. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Anthyllis coccinea – veripunane koldrohi. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Apera spica-venti – harilik rukkihein. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Arctium nemorosum – salutakjas. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Arenaria procera – palu-liivkann. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Armeria maritima ssp. elongata – roosa merikann. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Artemisia maritima – meripuju. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Asplenium ruta-muraria – müür-raunjalg. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Asplenium septentrionale – põhja raunjalg. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Asplenium trichomanes – pruun raunjalg. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Asplenium viride – rohe-raunjalg. EPN 2008: ohualdis liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Astragalus arenarius – liiv-hundihammas. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Berula erecta – oja-haneputk. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Betula humilis – madal kask. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Bidens radiata – kiirjas ruse. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Botrychium matricariifolium – haruline võtmehein. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Botrychium multifidum – kummeli-võtmehein. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Botrychium virginianum – virgiinia võtmehein. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Bromus arvensis – põldluste. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Bromus benekenii – varjuluste. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Bromus secalinus – rukkiluste. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Bupleurum tenuissimum – peen jänesekõrv. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex dioica – kahekojane tarn. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex disperma – õrn tarn. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Carex extensa – randtarn. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex glareosa – klibutarn. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex heleonastes – turvastarn. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex irrigua – sagristarn. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex ligerica – gallia tarn. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex mackenziei – põhjatarn. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex rhizina – jalgtarn. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Carex rhyncophysa – nokktarn. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Centunculus minimus – põldpisikas. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Cephalanthera longifolia – valge tolmpea. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Cephalanthera rubra – punane tolmpea. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Cerastium alpinum – mägi-kadakkaer. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Cerastium pumilum – madal kadakkaer. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Ceratophyllum submersum – sile kardhein. EPN 2008: ohustatud liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Chaerophyllum temulum – uimastav varesputk. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Chenopodium bonus-henricus – tervelehine hanemalts. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Cinna latifolia – laialehine nestik. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Circaea lutetiana – pori-nõiakold. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Cladium mariscus – lääne-mõõkrohi. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. On VEP'i indikaator.

Cochlearia danica – taani merisalat. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Coeloglossum viride – rohekas õõskeel. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Colchicum autumnale – harilik sügislill. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Corallorhiza trifida – kõdu-koralljuur. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Cornus suecica – rootsi kukits. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Corydalis intermedia – vahelmine lõokannus. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Cotoneaster niger – must tuhkpuu. EPN 2008: puuduliku andmestikuga liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Crataegus lindmanii – Lindmani viirpuu. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Crepis mollis – pehme koeratubakas. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Cruciata glabra – kevad-ristmadar. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Cruciata laevipes – karvane ristmadar. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Cuscuta epithymum – liivatee-võrm. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Cyperus fuscus – pruun lõikhein. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Cypripedium calceolus – kaunis kuldking. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Cystopteris sudetica – sudeedi põisjalg. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Dactylorhiza baltica – balti sõrmkäpp. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Dactylorhiza cruenta – täpiline sõrmkäpp. EPN 2008: puuduliku andmestikuga liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Dactylorhiza fuchsii – vööthuul-sõrmkäpp. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Dactylorhiza incarnata – kahkjaspunane sõrmkäpp. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Dactylorhiza maculata – kuradi-sõrmkäpp. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Dactylorhiza osiliensis – saaremaa sõrmkäpp. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Dactylorhiza praetermissa – lääne-sõrmkäpp. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Dactylorhiza russowii – Russowi sõrmkäpp. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Dactylorhiza ruthei – Ruthe sõrmkäpp. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Dianthus arenarius – nõmmnelk. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Dianthus superbus – aasnelk. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Diphasium complanatum – mets-vareskold. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Diphasium tristachyum – nõmm-vareskold. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Draba muralis – müürkevadik. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Draba nemoralis – metskevadik. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Dracocephalum ruyschiana – sile tondipea. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Elatine hydropiper – mõru vesipipar. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Elytrigia junceiformis – rand-orashein. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Epilobium tetragonum – laskuvalehine pajulill. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Epipactis atrorubens – tumepunane neiuvaip. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Epipactis helleborine – laialehine neiuvaip. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Epipactis palustris – soo-neiuvaip. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Epipogium aphyllum – lehitu pisikäpp. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. On VEP'i indikaator.

Equisetum scirpoides – alssosi. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Equisetum x moorei – vitsosi. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Equisetum x trachyodon – karedahambaline osi. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Eriophorum gracile – sale villpea. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Eryngium maritimum – rand-ogaputk. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Euonymus europaea – harilik kikkapuu. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Festuca altissima – mets-aruhein. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Galium pumilum – arumadar. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Galium trifidum – kolmismadar. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Galium triflorum – kolmeõiene madar. EPN 2008: ohulähedane liik. Ei ole kaitse all. On VEP'i indikaator.

Gentiana pneumonanthe – sinine emajuur. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Geranium bohemicum – böömi kurereha. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. On VEP'i indikaator.

Geranium columbinum – kivi-kurereha. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Geranium lucidum – läikiv kurereha. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Gladiolus imbricatus – niidu-kuremõõk. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Glyceria lithuanica – kahar parthein. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Goodyera repens – roomav öövilge. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Gymnadenia conopsea – harilik käoraamat. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Gymnadenia odoratissima – lõhnav käoraamat. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Gymnocarpium robertianum – paas-kolmissõnajalg. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Gypsophila fastigiata – kännas-kipslill. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Gypsophila muralis – müür-kipslill. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Halimione pedunculata – hall soolmalts. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Hedera helix – harilik luuderohi. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Helichrysum arenarium – harilik käokuld. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Herminium monorchis – harilik muguljuur. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Holcus mollis – pehme mesihein. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Hordelymus europaeus – saluodrik . Ei ole kaitse all. On VEP'i indikaator.

Hornungia petraea – kaljukress. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Huperzia selago – harilik ungrukold. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Hydrocotyle vulgaris – loim-vesipaunikas. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Hypericum montanum – mägi-naistepuna. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Iris sibirica – siberi võhumõõk. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Isoetes echinospora – muda-lahnarohi. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Isoetes lacustris – järv-lahnarohi. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Jovibarba sobolifera – võsu-liivsibul. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Juncus squarrosus – nõmmluga. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Juncus stygius – rabaluga. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Juncus subnodulosus – tömbiõiene luga. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Koeleria gracilis – sale haguhein. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Lamium maculatum – täpiline iminõges. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Lappula squarrosa – siil-takelrohi. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Laserpitium prutenicum – ahtalehine kareputk. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Lathyrus japonicus – rand-seahernes. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Lathyrus linifolius – mägi-seahernes. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Lathyrus niger – must seahernes. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Leersia oryzoides – jõgi-metsriis. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Lemna gibba – küürlemmel. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Ligularia sibirica – harilik kobarpea. EPN 2008: ohualdis liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Limosella aquatica – harilik nõgilillik. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Liparis loeselii – soohiilakas. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Listera cordata – väike käopõll. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Listera ovata – suur käopõll. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Littorella uniflora – silmjärvikas. EPN 2008: ohualdis liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Lobelia dortmanna – vesilobeelia. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Lolium remotum – lina-raihein. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Lolium temulentum – uimastav raihein. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Lunaria rediviva – mets-kuukress. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. On VEP'i indikaator.

Lycopodiella inundata – harilik sookold. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Lycopodium clavatum – karukold. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Malaxis monophyllos – ainulehine soovalk. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Malaxis paludosa – sookäpp. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Malus sylvestris – mets-õunapuu. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Moehringia lateriflora – ida-võsalill. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Montia fontana – harilik allikrohi. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Mulgedium sibiricum – siberi piimikas. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Myrica gale – harilik porss. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Myriophyllum alterniflorum – vahelduvaõiene vesikuusk. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Najas flexilis – nõtke näkirohi. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Najas marina ssp. intermedia – vahelmine näkirohi. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Neottia nidus-avis – pruunikas pesajuur. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Nuphar pumila – väike vesikupp. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Nymphaea alba – valge vesiroos. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Nymphaea candida – väike vesiroos. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Onobrychis arenaria – liiv-esparsett. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Ophrys insectifera – kärbesõis. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Orchis mascula – jumalakäpp. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. On VEP'i indikaator.

Orchis militaris – hall käpp. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. On VEP'i indikaator.

Orchis morio – arukäpp. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Orchis ustulata – tõmmu käpp. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Orobanche alsatica – elsassi soomukas. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Orobanche bartlingii – põdrajuure-soomukas. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Orobanche elatior – suur soomukas. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Orobanche pallidiflora – ohakasoomukas. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Oxytropis campestris – mägi-lipphernes. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Oxytropis pilosa – karvane lipphernes. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Pedicularis sceptrum-carolinum – kuninga-kuuskjalg. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Peplis portula – muda-ojakapsas. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Peucedanum oreoselinum – mägi-piimputk. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Phyteuma spicata – tähk-rapuntsel. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Pilosella lactucella – kõrv-karutubakas. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Pilosella onegensis – äänisjärve karutubakas. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Pinguicula alpina – alpi võipätakas. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Pinguicula vulgaris – harilik võipätakas. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Platanthera bifolia – kahelehine käokeel. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Platanthera chlorantha – rohekas käokeel. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Pleurospermum austriacum – austria roidputk. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Poa alpina – alpi nurmikas. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Poa crispa – säbar nurmikas. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Polemonium caeruleum – harilik sinilatv. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Polygonum oxyspermum – rand-kirburohi. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Polystichum aculeatum – ogane astelsõnajalg. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Polystichum braunii – Brauni astelsõnajalg. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Polystichum lonchitis – odajas astelsõnajalg. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Potamogeton acutifolius – teravalehine penikeel. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Potamogeton filiformis – niitjas penikeel. EPN 2008: puuduliku andmestikuga liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Potamogeton pusillus – väike penikeel. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Potamogeton rutilus – punakas penikeel. EPN 2008: ohustatud liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Potamogeton trichoides – juus-penikeel. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Potentilla fruticosa – põõsasmaran. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Primula farinosa – pääsusilm. EPN 2008: ohulähedane liik. Ei ole kaitse all. On VEP'i indikaator.

Prunus spinosa – laukapuu. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Pulmonaria angustifolia – sinine kopsurohi. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Pulsatilla patens – palu-karukell. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Pulsatilla pratensis – aas-karukell. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Pyrus pyraster – mets-pirnipuu. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Radiola linoides – pisilina. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Ranunculus lanuginosus – villtulikas. EPN 2008: ohualdis liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Ranunculus nemorosus – salutulikas. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Rhinanthus osiliensis – saaremaa robirohi. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Rhynchospora fusca – tume nokkhein. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Rosa ciesielskii – kink-kibuvits. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Rubus arcticus – soomurakas. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Sagina maritima – rand-kesakann. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Salix lapponum – lapi paju. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Salix myrtilloides – mustikpaju. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Salix repens – hanepaju. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Samolus valerandi – liht-randpung. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Saussurea alpina ssp. esthonica – eesti soojumikas. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Saxifraga adscendens – püstkivirik. EPN 2008: ohustatud liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Saxifraga hirculus – kollane kivirik. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Scabiosa columbaria – tui-tähtpea. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Schoenus nigricans – mustjas sepsikas. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Scirpus radicans – juurduv kõrkjas. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Selaginella selaginoides – koldjas selaginell. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Serratula tinctoria – värvi-paskhein. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Silene chlorantha – palu-põisrohi. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Sisymbrium supinum – madal unilook. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Sorbus rupicola – tuhkpihlakas. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Sparganium angustifolium – lamedalehine jõgitakjas. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Sparganium gramineum – ujuv jõgitakjas. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Spergularia media – lääne-sõlmhein. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Spergularia rubra – punane sõlmhein. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Stellaria crassifolia – turd­tähthein. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Stellaria uliginosa – oja-tähthein. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Suaeda maritima – rand-soodahein. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Swertia perennis – püsiksannikas. EPN 2008: ohualdis liik. LK I. Ei ole VEP'i indikaator.

Taxus baccata – harilik jugapuu. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Tetragonolobus maritimus – niidu-asparhernes. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Thalictrum lucidum – ahtalehine ängelhein. EPN 2008: ohuväline liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Thesium ebracteatum – püst-linalehik. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Trifolium alpestre – alpi ristik. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Trifolium campestre – lamav ristik. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Trisetum sibiricum – siberi koldkaer. EPN 2008: ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Ulmus laevis – künnapuu. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Utricularia australis – lõuna-vesihernes. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Veronica dillenii – nõmm-mailane. EPN 2008: ohulähedane liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Veronica hederifolia – hõlmlehine mailane. EPN 2008: ohualdis liik. Ei ole kaitse all. Ei ole VEP'i indikaator.

Vicia cassubica – püstine hiirehernes. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Vicia lathyroides – väikeseõiene hiirehernes. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Vicia tenuifolia – peenelehine hiirehernes. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Vincetoxicum hirundinaria – lood-angervars. EPN 2008: ohualdis liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Viola elatior – kõrge kannike. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Viola pumila – pisikannike. EPN 2008: ohualdis liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Viola selkirkii – laanekannike. EPN 2008: äärmiselt ohustatud liik. LK II. Ei ole VEP'i indikaator.

Viola uliginosa – lodukannike. EPN 2008: ohulähedane liik. LK III. Ei ole VEP'i indikaator.

Dünaamiline, andmebaasi-moodustatav otsimootoriga versioon – http://esamba.bo.bg.ut.ee/fmi/iwp/cgi?-db=vte-liigid&-loadframes