EESTI SAMBLIKE NIMEKIRI (vali nutitelefoni versioon)
TU SAMBLIKE HERBAARIUMI LIIKIDE NIMEKIRI (loe tutvustust)
TU SAMBLIKE HERBAARIUMIS HOITAVAD EKSIKAADID
TU SAMBLIKE HERBAARIUMIS HOITAVAD TÜÜPMATERJALID


EESTI SAMBLIKE ANDMEBAAS – eSamba (loe tutvustust)
EESTI SAMBLIKUD ERINEVATES ANDMEBAASIDES


EESTI SAMBLIKE LEVIKUKAARDID – eAtlas
SAMBLIKE JOONISTUSED
SAMBLIKE FOTOD


FOLIA CRYPTOGAMICA ESTONICA (brüoloogia, lihhenoloogia, mükoloogia ajakiri)

MÄÄRAJAD

SÜNONÜÜMIDE NIMEKIRJAD


LIHHENOLOOGIA TÖÖRÜHM(lehtede loend)

Eesti Samblike Infosüsteemi soovitatav tsiteerimisviis (juhul kui kasutatud veebilehel ei ole viitamisviisi täpsustatud): eSEIS – Eesti Samblike Infosüsteem. http://www.eseis.ut.ee [külastuse kuupäev]